Syukuran Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah

  • Jul 20, 2023
  • MSH

Sebagai wujud rasa syukur dan melestarikan budaya, seluruh warga Desa Melaksanakan kegiatan selamatan atau tumpengan di Aula Posyandu Desa Mekar Jaya.

Dihadiri seluruh lapisan masyarakat acara malam satu suro berjalan khidmat dan meriah.